Informace o publikaci

§ 143 [ocenění významných životních událostí] až § 149a [využívání údajů ze základních registrů a informačních systémů veřejné správy]

Autoři

POTĚŠIL Lukáš

Rok publikování 2019
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Kapitola je komentář § 143, 146, 147, 148, 149 a 149a zákona o obcích ohledně cen obcí až po problematiku využívání údajů z informačních systémů.