Informace o publikaci

Psaním k porozumění literatuře

Autoři

CHOLASTOVÁ Jitka

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Bohemica litteraria
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www Digitální knihovna FF MU
Doi http://dx.doi.org/10.5817/BL2019-1-6
Klíčová slova creative writing; literary studies
Popis Příspěvek se zabývá metodami tvůrčího psaní v kontextu literárních studií jak v českém, tak zahraničním (anglosaském) akademickém prostředí. Prostřednictvím srovnávací analýzy různých historicky ukotvených přístupů ukazuje možnosti využití těchto metod ve vzdělávacím procesu. Samotný termín „tvůrčí psaní“ se ukazuje v tomto kontextu jako nepřesný a někteří autoři jej nahrazují termíny vlastními („textová intervence“, „transformativní psaní“, „literární experiment“). Cílem těchto metod je porozumění literatuře. Psaní se stává součástí interpretačního dialogu.
Související projekty: