Informace o publikaci

Analýza některých přístupů k autonomii učení v perspektivě moderních edukačních technologií: setkání pedagogiky a andragogiky?

Autoři

ČERNÝ Michal

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Paidagogos
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www http://www.paidagogos.net/issues/2019/1/article.php?id=2
Klíčová slova humanism; autonomy; heutagogy; Kant; technology; constructivism; autonomous learning; self-determined learning; andragogy
Popis Rozvoj technologií, které umožňují podporu adaptabilního či personalizovaného učení, má nesporný potenciál změnit některé přístupy k procesu vzdělávání a k jeho struktuře, přičemž se musí opírat o seriózní myšlenková stanoviska vycházející na jedné straně z filosofie výchovy, na straně druhé z problémů a možností, které přináší reálně existující svět. Pokusili jsme se alespoň o úvodní fragmentární komentáře k celé oblasti.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info