Informace o publikaci

Pracovní právo 2018 Náhrada nemajetkové újmy v pracovním právu, ochrana zdraví při práci a aktuální otázky nemocenského pojištění

Autoři

STRÁNSKÝ Jaroslav ZAPLETAL Roman ANTLOVÁ Tereza BLAŽEK Michal

Rok publikování 2019
Druh Editorství tématického sborníku
Citace
Popis Sborník obsahuje písemnou verzi příspěvků, které byly předneseny na mezinárodní vědecké konferenci Pracovní právo 2018. Byly do něj zařazeny také příspěvky dalších účastníků konference, které se vztahují k některému z hlavních témat konference. Příspěvky byly rozděleny do dvou obsahových bloků v návaznosti na dvě základní témata, na něž byla konference zaměřena. Prvních pět zařazených příspěvků v prvním bloku vychází z pěti přednesených referátů vztahujících se k problematice náhrady nemajetkové újmy v pracovněprávních vztazích a ochrany zdraví při práci. Následují příspěvky dalších účastníků vztahující se k těmto tématům. Druhý blok otevírá písemná verze předneseného referátu, na niž navazují další příspěvky vztahující se k aktuálním otázkám nemocenského pojištění.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info