Informace o publikaci

Vliv soudů na vývoj soudního řádu správního

Autoři

HALML František

Rok publikování 2019
Druh Článek ve sborníku
Konference Olomoucké právnické dny 2019
Citace
Klíčová slova Judgments, Supreme Administrative Court, Administrative Procedure Code, action against unlawful interference, hedge commands
Popis Příspěvek se věnuje vlivu judikatury zejména Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu na právní úpravu soudního řádu správního. První kapitola se zabývá samotným vznikem soudního řádu správního, jehož přijetí urychlil nález Ústavního soudu. Ve druhé kapitole je pojednáno o problematice zásahové žaloby, zejména možnosti domáhat se vydání deklaratorního výroku o nezákonném zásahu. Do roku 2011 se žalobce mohl domáhat ochrany pouze proti trvajícímu zásahu, popř. zásahu, kde hrozilo jeho opakování. Od roku 2012 přibyla možnost domáhat se ochrany proti již ukončenému zásahu. V třetí kapitole se zaměřuji na právní úpravu zajišťovacích příkazů podle daňového řádu, jejichž právní úprava by měla být přesunuta do soudního řádu správního. Úvaha nad přenosem rozhodovací pravomoci z moci výkonné na moc soudní vyvstala v souvislosti s četnou judikaturou, rušící zajišťovací příkazy, které byly vydány v rozporu se zákonem. Poslední kapitola je věnována problematice souhlasů podle stavebního zákona a jejich soudnímu přezkumu. Ochrana proti nezákonným souhlasům je přiznávána prostřednictvím zásahové žaloby. To ale s sebou přineslo nedostatečnou ochranu žalobcových práv. Judikatura nyní stojí před klíčovou otázkou, který žalobní typ má ochranu proti takovým souhlasům přiznávat.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info