Informace o publikaci

Pořizování softwaru veřejnými zadavateli formou jednacího řízení s uveřejněním

Autoři

SVOBODA Jan

Rok publikování 2019
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis V příspěvku na téma pořizování softwaru veřejnými zadavateli formou jednacího řízení s uveřejněním bylo pojednáno o podmínkách (důvodech) pro využití daného druhu řízení, a to vč. zohlednění autoritativních výkladů ustanovení § 60 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Pozornost byla rovněž věnována problematice vendor lock-inu a dílčím krokům v daném řízení, vč. možnosti vymínění seznamu duševního vlastnictví relevantního pro veřejnou zakázku, kterým uchazeč disponuje před úspěšných zakončením výběrového řízení, a seznamu duševního vlastnictví, které dodavatel plánuje vytvořit v návaznosti na plnění veřejné zakázky.
Související projekty: