Informace o publikaci

Study of thermal stability of p-type skutterudites DD0.7Fe3CoSb12 by Knudsen effusion mass spectrometry

Logo poskytovatele
Název česky Studium termické stability skuteruditů DD0.7Fe3CoSb12 typu p Knudsenovou efúzní hmotnostní spektrometrií
Autoři

ZELENKA František BROŽ Pavel VŘEŠŤÁL Jan BURŠÍK Jiří ROGL Gerda GRYTSIV Andríy ROGL Peter Franz

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj RSC Advances
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www p-type skutterudites DD0.7Fe3CoSb12
Doi http://dx.doi.org/10.1039/c9ra04056k
Klíčová slova thermoelectrics; skutterudites; stability; phase analysis; mass spectrometry
Přiložené soubory
Popis Pomocí termické analýzy a Knudsenovy efuzní hmotnostní spektrometrie byla studována teplotní a fázová stabilita skutteruditů DD0.7Fe3CoSb12 typu p, vyrobených různými technikami přípravy, všechny vykazující vysokou úroveň ZT. Jsou shrnuty a diskutovány výsledky z měření fázových přeměn a charakteristiky odpařování antimonu, jako těkavého prvku, za podpory pozorování mikrostruktury a difúzních profilů, s ohledem na úplné pochopení procesů degradace a znalostí o dlouhodobé provozní stabilitě studovaných objemových a nanostrukturovaných termoelektrických materiálů. Bylo zjištěno, že odpařování antimonu je komplexní difúzí řízený kinetický proces vedoucí k stabilní hladině Sb, závislé na způsobu přípravy. Studované skutterudity typu p, DD0.7Fe3CoSb12, prokázaly svou dlouhodobou stabilitu v termoelektrických zařízeních při maximální provozní teplotě 600 °C. Jsou také prezentovány doplňkové údaje o strukturních, fyzikálních a mechanických vlastnostech materiálů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info