Informace o publikaci

On the question of the provenance of the navicella fibulae of Šmarjeta type in Moravia and Slovakia

Název česky K otázce provenience loďkovitých spon typu Šmarjeta na Moravě a na Slovensku
Autoři

CIHLA Michal FELCAN Michal NOVÁK Marek TREFNÝ Martin

Rok publikování 2019
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Loďkovité spony patří k nejpoužívanějšímu typu spínadla ve starší době železné objevujícím se v mnoha částech Evropy v průběhu starší doby železné. Jedním z nefrekventovanějších typů této kategorie spon je typ Šmarjeta s charakteristicky zdobeným lučíkem podélnými příčně přesekávanými žebry. Vzhledem k jejich vysoké koncentraci v oblasti slovinské skupiny Dolenjska je považována za tamější domácí produkt. Jejich početný výskyt je v průběhu stupně Ha C2–Ha D1 evidován i v prostoru střední Evropy, zejména na opevněném výšinném sídlišti Molpír u Smolenic a na pohřebišti v Hallstattu. V posledních letech díky hledačům s detektory dochází k postupnému nárůstu jejich počtu i na dalších zejména sídlištních lokalitách jak na Moravě, tak na Slovensku. Nabízí se tudíž otázka, zda jejich vysoký počet v prostoru střední Evropy nemůže být způsoben lokální výrobou a distribucí v rámci střední Evropy? K zodpovězení otázky vytvořil výzkumný tým malý projekt na zjištění hypotetické provenience prostřednictvím prvkového složení bronzové slitiny jednotlivých spon. Cílem projektu je vybrané spony z Moravy a Slovenska porovnat s nálezy z Rakouska a Slovinska. Vzhledem k tomu, že v současné době probíhá rozsáhlá diskuse o vhodnosti jednotlivých metod k určení provenience, je nutné si uvědomit, že v průběhu popsaného projektu jsou přípustné pouze nedestruktivní metody. Z tohoto důvodu jsou všechny objekty zkoumány výhradně spektrální analýzou XRF.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info