Informace o publikaci

Soukromý dopis před 90 lety

Autoři

HLADKÁ Zdeňka

Rok publikování 2019
Druh Článek ve sborníku
Konference Svět podle Grepla
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Klíčová slova the development of private letters; corpora of private correspondence; changes of epistolary etiquette
Popis Sonda do vývoje českého soukromého dopisu mapuje jeho proměny v posledních devadesáti letech (1929-2019), tj. během života jubilanta, jemuž je dedikován sborník. Materiálově se opírá o korpusové zpracování dopisů z archivu soukromé korespondence, který je od 90. let 20. století budován v Ústavu českého jazyka FF MU. Příspěvek se věnuje epistolární etiketě, dynamice lexika a gramatických prostředků užívaných v soukromé korespondenci a okrajově též aspektům pragmatickým. Výklad sleduje vždy nejprve stav soukromého dopisu ve 20. letech 20. století, srovnává ho se stavem předchozích desetiletí a následně v hlavních obrysech charakterizuje vývojové tendence až do současnosti. Dopisový materiál je konfrontován i se školními učebnicemi českého jazyka, které dokládají proměnlivost požadavků na epistolární etiketu v průběhu 20. století.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info