Informace o publikaci

Pohybová aktivita a tělesná kultura pohledem evoluční ontologie. K otázce „filosofické kinantropologie“

Autoři

MOUDR Vratislav

Rok publikování 2017
Druh Odborná kniha
Citace
Popis Evoluční ontologie tvrdí, že kultura jako otevřený dynamický systém destruuje původní a širší systém přírody. Energii, látku i prostor pro svou sebezáchovu a růst musí totiž získávat pouze za cenu destrukce a destabilizace biosféry. Kultura tak svojí úspěšnou expanzí ohrožuje existenci lidstva, a tak i svoji vlastní. Člověk se přitom podílí na vyhrocování konfliktu mezi přírodou a kulturou svojí aktivitou. Tou kultuře zprostředkovává přísun energie, látky a informace. V důsledku toho mohou být také účelové aktivity lidí včetně aktivit tělocvičných chápány jako umělé sociokulturně orientované procesy, které jsou součástí „autopoietického“ metabolismu kultury, jenž je dnes mimořádně destruktivní vůči přírodě i společnosti. Cílem monografie je tedy především představit evoluční ontologii jako plodné teoretické východisko ve filozofii sportu. Jde o zkoumání pohybové aktivity člověka a její specifické formy v podobě tělesných cvičení (tělocvičné aktivity). Autor z pozic evoluční ontologie analyzuje tělesnou kulturu jako subsystém kultury, hledá její funkci (identitu) a vztahy ke kultuře, přírodě a člověku. Zajímá se především o to, jakým směrem tělesná kultura či kultura jako taková orientuje lidské aktivity včetně aktivit tělocvičných (tělesných cvičení). Vzhledem k apelu evoluční ontologie na proměnu vnitřního nastavení a vývoje kultury směrem ke kultuře „biofilní“ chce rovněž naznačit, jakým směrem by tyto aktivity orientovány „být měly“.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info