Informace o publikaci

Digitální kompetence optikou dvou kurzů na filozofické fakultě : empirická studie

Autoři

ČERNÝ Michal

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Journal of Technology and Information Education
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www https://www.jtie.upol.cz/cz/artkey/jti-201901-0002_digitalni_kompetence_optikou_dvou_kurzu_na_filosoficke_fakulte_empiricka_studie.php
Doi http://dx.doi.org/10.5507/jtie.2019.005
Klíčová slova Digital Competence; Web Analytics; Google Analytics; DigComp; Self-Assessment
Popis Empirická studie je založena na datech ze dvou kurzů věnujících se digitálním kompetencím na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity. Vychází z dat, která byla získaná prostřednictvím více výzkumných nástrojů – testy v informační systému university, autoevaluační dotazník, data z Google Analytics a Smartlook. Věnuje se tématu digitálních kompetencí, které teoreticky rámuje DigComp 2.1. Jde o kvantitativní případovou studii na vzorku 144 osob. V rámci naší případové studie jsme stanovili následující výzkumné otázky: 1) Jak sami sebe studenti v rámci digitálních kompetencí hodnotí? 2) Souvisí toto hodnocení s výsledky v testu? 3) Lze identifikovat domény kompetencí, nebo jednotlivé kompetence, ve kterých jsou studenti významně slabší či silnější než v jiných? 4) Lze identifikovat vztah mezi uživatelskou interakcí se stránkou a výsledky testů či autoevaluace? Výsledky našeho výzkumu ukazují značnou nevyrovnanost v tom, jak se studenti v oblasti digitálních kompetencí hodnotí: od 2,5 bodu z 8 v programování až po spolupráci skrze digitální technologie s 4,7 body. Současně naznačují, že studenti mají velké problémy se sebehodnocením jako takovým. Z hlediska celých kompetenčních domén se studenti vnímají jako nejsilnější v informační a datové gramotnosti (4,5) a nejslabší v řešení problémů (3,4).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info