Informace o publikaci

Program Správná noha Českého hnutí speciálních olympiád: komparace rozdílů mezi vybranými sporty

Autoři

GIMUNOVÁ Marta VÁLKOVÁ Hana

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sportovních studií

Citace
www https://www.apa.upol.cz/2018-9-2/publication#page/31
Klíčová slova Intellectual disability; gait; foot; Special Olympics; FitFeet
Popis Východiska: Deformace nohy, plochá noha a problémy s chůzí, které jsou častými obtížemi i u běžné populace, mají vyšší četnosti u osob s mentálním postižením (MP). Cíle: Cílem práce bylo zjištění četností jednotlivých deformit nohy u sportovců s MP a porovnání rozdílů mezi vybranými sporty. Metodika: Sportovci s MP zapojení do sportovních soutěží Českého hnutí speciálních olympiád měli na vybraných akcích možnost projít screeningem programu Správné nohy (FitFeet), který se skládá z hodnocení postavení kolenního kloubu a patní kosti, chůze, struktury nohy při stoji, deformací nohy a stavu kůže a nehtů. Měření se zúčastnili stolní tenisté (n = 44) a lyžaři běžeckých (n = 86) a sjezdových (n =38) disciplín. Výsledky: Mezi nejčastější nálezy při screeningu patřila plochá noha, valgózní postavení kolenního kloubu a patní kosti, výrazná pronace při chůzi a špatně ostříhané nehty. U běžkařů oproti ostatním sportům byla navíc pozorována výrazně vyšší četnost deformit nohy, jako je hallux valgus a kladívkovité prsty. Závěry: Vysoká četnost zmíněných nálezů zdůrazňuje potřebu edukace sportovců s MP o péči o své nohy a prevenci vzniku deformit.
Související projekty: