Informace o publikaci

SPOLEČNÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍHO EXKURZNÍHO VYUČOVÁNÍ JAKO PODPORA VÝCHOVY K OBČANSTVÍ SBORNÍK Z KONFERENCE 14. a 15. listopadu 2018 Skalica – Hodonín

Autoři

LESŇÁK Slavomír NOVÁK Svatopluk PORUBJAK Matúš

Druh Editorství tématického sborníku
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Sborník z vědecké konference s mezinárodní účastí s názvem Společný vzdělávací program přeshraničního exkurzního vyučování jako podpory výchovy k občanství, realizované 14. a 15. listopadu 2018, v Hodoníně (ČR) a Skalici (SR). Jednotlivé příspěvky sborníku jsou výsledkem individuálního výzkumu účastníků konference, dokumentující kulturně-historický přehled příhraničních regionů České a Slovenské republiky. Sborník obsahuje multioborovou analýzu a následné multioborové studie regionálních jedinečností a specifik. Vědecké příspěvky jsou určeny pro vysokoškolské učitele, studenty a odbornou veřejnost. Publikované příspěvky jsou využitelné i pro veřejnost v oblasti školství, kultury a cestovního ruchu v regionu.
Související projekty: