Informace o publikaci

Vývoj regulace online platforem v ČR: příklady z praxe

Autoři

ŽOLNERČÍKOVÁ Veronika

Rok publikování 2019
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Příspěvek se zabývá vývojem regulace online platforem v České republice, cíli této regulace a metodami jejich dosažení. Jsou přiblíženy dvě možnosti přístupu k regulaci, přístup sektorový, kdy regulátor přizpůsobí právní předpisy v odvětví, ve kterém začala online platforma poskytovat služby, a přístup obecný, který se snaží regulovat fenomén online platforem v jeho celistvosti. Vhodnost či naopak nevhodnost těchto dvou přístupů je přiblížena na dvou příkladech. Prvním je již existující regulace služby Uber pop, kde byla zvolena úprava pomocí novelizace již existujících předpisů o taxislužbě, konkrétně zákona č. 111/1994 Sb., zákona o silniční dopravě. Druhým příkladem je debatovaná regulace ubytovací služby Airbnb. Tyto dva příklady poslouží k hlubší analýze problematiky regulace online platforem. Cílem příspěvku je odpovědět na otázku: "Kde nalezne regulátor hranici mezi tím, co spotřebitel chce a co potřebuje pro efektivní ochranu svých práv?" Závěrem jsou rovněž přiblíženy možnosti budoucího vývoje.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info