Informace o publikaci

Specifika řízení o rozvod manželství v české a libanonské právní úpravě

Autoři

SEDLÁKOVÁ SALIBOVÁ Kristina

Rok publikování 2019
Druh Článek ve sborníku
Konference Cofola 2019
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www Open access sborníku
Klíčová slova Multi-confessional system; personal status; religion; contested divorce; uncontested divorce.
Popis Příspěvek se zabývá srovnáním rozvodu manželství v české a libanonské právní úpravě, a to v rovině procesní. Řízení o rozvod manželství se v Libanonské republice odvíjí od náboženství, kdy je uplatňován multikonfesní systém osobního statusu (v arab. orig. al-ahwál aš-šachsíja), který je složen z několika dalších subsystémů osobních statusů, kdy se každý subsystém skládá z vlastní struktury zákonů a soudnictví. Libanonské právo neumožňuje oproti české úpravě uzavřít civilní sňatek, a tedy ani civilní rozvod. V příspěvku je pozornost věnována zejména způsobu zahájení řízení, určení příslušnosti soudů a základním zásadám, které jsou s řízeními spojeny. Současně je zhodnocen vliv a absence náboženství v řízení o rozvod manželství.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info