Informace o publikaci

Mistr Jan Hus v polemice a v žaláři. Překlady, komentáře a poznámky

Autoři

NECHUTOVÁ Jana HUDÍKOVÁ Soňa MALÁ Jana MAZALOVÁ Lucie ŠVANDA Libor

Druh Odborná kniha
Citace
Popis Nová překladová publikace přináší další české překlady latinských spisů Jana Husa a navazuje tak na předchozí svazek (M. Jan Hus v polemice a za katedrou, 2015). Přináší české znění dvou dalších polemických spisů českého reformátora a drobné spisky, které Hus sepsal v kostnickém vězení; dva z nich byly převedeny do raně novověké češtiny, i tyto starší překlady podává kniha v podobě čtenářské edice. Dále je zde kritický traktát (Husovo autorství je nejisté) proti vícehlasu v církevním zpěvu, svazek uzavírají překlady básnických skladeb k Husově poctě ze 16. století.