Informace o publikaci

Role dotčených orgánů v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření

Autoři

ŽIDEK Dominik

Druh Článek ve sborníku
Konference COFOLA 2019 - Část VII. Dotčené orgány a formy jejich činnosti při výkonu veřejné správy
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www http://cofola.law.muni.cz/dokumenty/50360
Klíčová slova the authority concerned; atomic law; building law; The State Office for Nuclear Safety; environmental impact assessment; nuclear equipment; radioactive waste; authorization; binding opinion
Přiložené soubory
Popis Příspěvek se zabývá zkoumáním charakteristiky dotčených orgánů a významem činnosti dotčených orgánů (včetně forem jejich činnosti) při procesních postupech podle atomového zákona, a to zejména ve vztahu k procesním postupům veřejného stavebního práva podle stavebního zákona a podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, a to pro veškeré povolovací režimy týkající se jaderného zařízení a souvisejících zařízení (a staveb) pro mírové účely a také ve vztahu k pozemkům, na kterých by bylo možno umístit uzavřené úložiště radioaktivního odpadu.
Související projekty: