Informace o publikaci

Mining and processing of the Stránská skála-type chert during the Late Neolithic and Early Eneolithic periods

Název česky Těžba a zpracování rohovců typu Stránská skála během pozdního neolitu a časného eneolitu
Autoři

BARTÍK Jaroslav ŠKRDLA Petr ŠEBELA Lubomír PŘICHYSTAL Antonín NEJMAN Ladislav

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Archeologické rozhledy
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www http://www.iabrno.cz/skrdla/Bartik_AR2019.pdf
Klíčová slova Moravia; Lengyel culture; Funnel Beaker culture; chert mining; workshop; chipped industry
Popis Stránská skála představuje významnou geologickou a archeologickou lokalitu známou také jako bohatý zdroj jurských rohovců, které byly různou měrou využívány po velkou část moravského pravěku. V několika posledních letech byl obnoven výzkum těžebního a dílenského areálu na Stránské skále, a to především se zaměřením na poznání těchto aktivit v mladém neolitu až starém eneolitu. Studie přibližuje výsledky prvních výzkumných sezón projektu. Nastíněn je zde vývoj štípaných industrií z dílenského areálu, a to jak z pohledu surovinové variability místních rohovců, tak z hlediska technologicko-typologických, chronologických a socio-ekonomických aspektů. Představeny jsou rovněž první indicie týkající se lokalizace a charakteru post-paleolitické těžby rohovců v poloze Stránská skála III, jež jsou zasazeny do kontextu obdobně datovaných težebních a dílenských areálů v českých zemích a okolí

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info