Informace o publikaci

Prokazování příčinné souvislosti v kooperativních systémech

Autoři

ŽOLNERČÍKOVÁ Veronika

Rok publikování 2019
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Dnešní silniční doprava funguje díky komplexní sadě pravidel. Klíčovým prvkem je fyzická osoba za volantem, kontrolující vozidlo. Pokud místo fyzické osoby vozidlo ovládá autonomní systém, může se rozhodovat podobně jako člověk. Zároveň ale komunikuje s dalšími vozidly a okolní infrastrukturou. Představený technologický posun ve schopnostech vozidel je natolik zásadní, že bychom se neměli ptát, jak donutit autonomní vozidla se přizpůsobit pravidlům, ale jak nastavit pravidla, tak, aby mohla být provozována autonomní vozidla. Jedním z problémů je, že civilněprávní odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravního prostředku předpokládá prokázání příčinné souvislosti mezi jednáním určité osoby (řidiče) a škodlivým následkem. I v případě, že bude legislativa upravena tak, aby bylo jednání přičitatelné jiné osobě, než je řidič (výrobci, provozovateli, programátorovi), pořád přetrvává ta obtíž, že škoda nikdy nebude způsobena jedním jediným vozidlem. Podíl budou do určité míry nést i další vozidla či infrastruktura v kooperativním systému. Článek se zabývá málo prozkoumanou oblastí, a to, jakým způsobem prokazovat příčinnou souvislost u multikauzálních škod v kooperativním silničním systému. Článek analyzuje s přihlédnutím k relevantní judikatuře dosavadní přístup k prokazování příčinné souvislosti v českém právu. Následně se zabývá otázkou, zdali by vůbec bylo možné za stávající právní úpravy dosáhnout prokázání příčinné souvislosti v kooperativním systému.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info