Informace o publikaci

Minnesota Multiphasic Personality Inventory 2 – Recenze metody

Autoři

ČURDOVÁ Jitka POUROVÁ Martina

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Testfórum : časopis pro psychologickou diagnostiku
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
www článek - open access
Doi http://dx.doi.org/10.5817/TF2019-12-12447
Klíčová slova MMPI-II; test review
Přiložené soubory
Popis MMPI-2 je metoda, která má přinést komplexní pohled na osobnost člověka. Je primárně určená pro využívání v diagnostice a klinické praxi. V současnosti se však hojně využívá i v jiných oblastech, například v psychologii organizace, při výběrových řízeních atd. V České republice je metoda oblíbeným a hojně využívaným nástrojem i přes mnoho chybějících relevantních informací a otazníků, které se objevují při bližším zkoumáním metody. Nutno však podotknout, že minimálně v zahraničí dochází k tvorbě restandardizačních studí a dalšímu následnému vylepšování metody. Jako příklad by se dalo uvést, že v reakci na častou připomínku ohledně vysoké heterogenity škál a překrývání konceptů, které škály měří, došlo k restrukturaci klinických škál Současný stav inventáře by bylo vhodné podrobit bližšímu výzkumnému šetření se zaměřením se na popis reliability škál a validity celé metody. Z výše uvedených důvodů by se měla zvážit revize inventáře.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info