Informace o publikaci

Canada Consumed: The Impact of Canadian Writing in Central Europe (1990–2017) / Le Canada à la carte : influence des écrits canadiens en Europe centrale (1990–2017)

Název česky Kanada konzumovaná: recepce kanadské literatury ve střední Evropě (1990–2017)
Autoři

SPARLING Thomas Donaldson KÜRTÖSI Katalin

Druh Editorství tématického sborníku
Citace
Popis Sborník obsahuje 18 příspěvků, které se zabývají recepcí kanadské literatury přeložené do osmi jazyků členských zemí Středoevropské asociace kanadských studií – bulharštiny, češtiny, chorvatštiny, maďarštiny, rumunštiny, srbštiny, slovenštiny a slovinštiny – v období od 1990 do 2017. Práce jsou psány anglicky a francouzsky. Pojem „recepce“ se vykládá co nejvíce široce: nejenom které knihy, básně a povídky se překládaly, ale jak recenzenti (jak akademičtí tak publicističtí) o nich psali v tisku a v on-line příspěvcích; jak na ně reagovali obyčejní čtenáři přes on-line diskuzní fóra a blogy; jak zněly zprávy o kanadských autorech, kteří se zúčastnili literárních festivalů a křtů překladů svých knih v regionu; a do jaké míry se někteří autoři stali součástí místního kulturního prostředí.