Informace o publikaci

Digitální archivnictví

Autoři

BÁRTA Stanislav ČERVENÁ Radana STODŮLKA Zbyšek BRZOBOHATÁ Hana ZEMÁNKOVÁ Michaela JELÍNEK Jiří

Rok publikování 2019
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Monografie přináší texty, které shrnují problematiku digitálního archivnictví v českém prostředí. Jednotlivé kapitoly sledují životní cyklus digitálního dokumentu od jeho vzniku, přes výběr, evidenci, trvalé uložení, zpracování až po zpřístupnění badatelům. První kapitola se věnuje problematice standardů a norem a jejich praktického užití v elektronické spisové službě. Následuje popis projektu Národního digitálního archivu a Archivního portálu včetně problematiky výběru elektronických archiválií, validace a dlouhodobého uchování dat. V další kapitole jsou popsány vybrané základní nástroje pro elektronickou evidenci archiválií a jejich zpracování. Závěrečná kapitola se věnuje digitalizaci archivních dokumentů a jejich zpřístupňování na archivních portálech. Text je doplněn slovníčkem vybraných pojmů z oblasti digitálního archivnictví.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info