Informace o publikaci

Brno czyta Brunona. Schulzowskie inspiracje w dziele Bohumila Hrabala

Název česky Brno čte Bruna. Schulzovské inspirace v díle Bohumila Hrabala
Autoři

PALKOVÁ Hana Nela

Rok publikování 2019
Druh Vyžádané přednášky
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Autorka ve své přednášce analyzuje téma schulzovských inspirací v díle Bohumila Hrabala, které nebyly v kontextu české bohemistiky při bádání nad Hrabalovým dílem dosud nikdy zohledněny. Na počátku ukazuje, jak zásadní vliv měl Hrabal-čtenář na uvedení Schulzova díla do českého kontextu a zabydlení se v něm. Schulzovské inspirace analyzuje na základě Hrabalovy trilogie Postřižiny, Krasosmutnění a Harlekýnovy milióny, a sice v rovině několika stěžejních motivů: topos Anny Csillag a ženských vlasů jako symbolu starého Rakouska-Uherska, motiv Knihy-Autentiku ve vztahu k otci-soferovi posvátných svitků či komparace Schulzových šlemílů s Hrabalovými pábiteli a sémantický přesun významu Knihy i šlemílů/pábitelů na ose profanum-sacrum. Dále srovnává otcovu fascinaci výdobytky moderní techniky, synovu geniální epochu dětství, jakož i motiv experimentů s časem v domově důchodců-sanatoriu na věčnosti. Přednáška si neklade za cíl vyčerpat téma či přinést jednoznačné odpovědi, spíše podsouvá posluchači vybrané nejočividnější motivy k úvaze, otevírajíc tak nový schulzovský kontext.
Související projekty: