Informace o publikaci

Moravské knihovny na počátku dvacátého století : sociální, pedagogické a kulturněpolitické souvislosti

Autoři

ČERNÝ Michal

Rok publikování 2019
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Studie se jako kapitola v monografii zaměřuje na specifický český fenomén první poloviny 20. století, totiž na formování knihoven jako základní znalostní infrastruktury, která slouží nejen k rozvoji čtenářství, ale také ke vzdělávání, jako sociálně inklusivní prvek i jako základní pilíř všelidové výchovy. Mimo studium legislativních podmínek, které tento proces silně ovlivňují, se zaměřujeme také na tři vybrané moravské knihovny, na kterých ilustrujeme jejich fungování v první polovině minulého století.