Informace o publikaci

Ochrana slabší smluvní strany při poskytování finančních služeb

Autoři

DATINSKÝ Pavel

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Iurium Scriptum
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www Open access časopisu
Klíčová slova weaker party; weaker party protection; financial services; investment services
Popis Příspěvek se zabývá ochranou slabší smluvní strany při poskytování finančních služeb, kdy v první části příspěvku jsou shrnuty základní pilíře ochrany slabší smluvní strany obecně, jsou vymezeny základní pojmy a definován spotřebitel. Ve druhé části příspěvku se autor zabývá konkrétními finančními službami, poskytovanými na finančním trhu v České republice a demonstruje konkrétní prostředky ochrany slabší smluvní strany na typických finančních službách s bližším zaměřením na služby investiční.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info