Informace o publikaci

Cross-Age Peer Tutors as Important Actors of University Online Courses –Information Literacy Course Case Study

Název česky Starší spolužáci jako důležití aktéři univerzitních online kurzů - Případová studie Kurzu práce s informacemi
Autoři

TULINSKÁ Hana

Rok publikování 2019
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Pokud chceme přemýšlet o rozvoji online vzdělávání na univerzitách, musíme si položit otázku po možnostech facilitace učení. Péče o studenty ve velkých online kurzech je časově náročná, obzvláště v ideální v podobě formativní zpětné vazby. Jako taková je nad rámec toho, co mohou zvládnout samotní vyučující. Nicméně jsou zde jiní aktéři vzdělávacího procesu, kteří mohou unikátně přispět - starší spolužáci jako peer-tutoři. Otázkou je, jak připravit studenty na roli peer tutorů? Co činí jejich pozici specifickou? Jak vnímají svou tutorskou zkušenost? Co dělá jejich hodnocení odlišné? Jak studenti peer tutory hodnotí? V případové studii zkoumáme Kurz práce s informacemi a odpovídáme pomocí rozhovorů s peer tutory, analýzou výsledků studentů v podobě seminární práce a evaluace kurzu. Peer tutoři typicky vnímají svou pozici jako výzvu a zodpovědnost, tíhnou k problémům s identitou studenta-učitele-experta. Jako stěžejní na tutorké zkušenosti vnímají vlastní učení. Studenty hodnotí odlišně podle toho, zda byli v průběhu semestru v jejich skupině. Studenti hodnotí peer tutory kladně (4.5 z 5), oceňují je a vnímají jako mentory či tutory (22 případů) spíše než jako spolužáky (2 případy). Případová studie je součástí širšího výzkumu online vzdělávání a pedagogických kompetencí. Záměrem je ukázat roli vrstevníků a promyslet roli učitelů jakožto expertů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info