Informace o publikaci

Pharmacogenetics of Patients Treated by Biologics - Pilot Study

Název česky Farmakogenetika u pacientů léčených biologiky - pilotní studie
Autoři

VAŠKŮ Anna CHARVÁTOVÁ Hana SLONKOVÁ Veronika URBANČEK Slavomír VAŠKŮ Vladimír

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Biomedical Journal of Scientific and Technical Research
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www http://dx.doi.org/10.266717/BJSTR.2020.24.004022
Doi http://dx.doi.org/10.266717/BJSTR.2020.24.004022
Klíčová slova Psoriasis; ACE; MMP-2; MMP-9; MDR-1; Genetics; Biologics
Popis Podle našich výsledků je úspěch terapie biologiky asociován s germinativními genotypy v některých, zejména prozánětlivých genech.
Související projekty: