Informace o publikaci

Poutníci, běženci, poustevníci

Autoři

HAVLÍK Vladimír

Rok publikování 2019
Druh Prezentace v oblasti umění
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Projekt Poutníci, běženci, poustevníci, na kterém participuje téměř čtyřicet umělců, volně navazuje na cyklus tří kolektivních výstav (Písmo ve výtvarném umění, Hudba ve výtvarném umění a Cesta světla – mýty, filozofie a spiritualita ve výtvarném umění) probíhajících v Kolíně 1995 – 2012 a ukazuje, že k fenoménu poutnictví, spojenému mnohdy s nebývalou vnímavostí ke kráse krajiny i její posvátnosti a reflektovanému zejména různými proudy filosofie, literatury i umění evropského romantismu, se celá řada umělců vrací i dnes. Jejich vztah k cestě, ke krajině, ale také k otázkám společenského vyloučení a osamění, které člověka na jeho pouti, ať už té dobrovolné nebo vynucené, často provází, je velmi individuální. Výstava tak mapuje heterogenní škálu uměleckých přístupů a naznačuje, že mnozí z vystavujících nejen akceptovali trendy prosazující se od 2. poloviny 20. století v rámci evropského uměleckého kontextu, ale tvořili především pod vlivem vlastních zkušeností a prožitků. Zatímco některé formy akčního a konceptuálního umění přistupují ke krajině jako k místu vhodnému pro experiment i realizaci pomíjivých eventů, nejednou sloužících také k ekologicko-společenské kritice, tak osobní deníkové zápisy některých autorů většinou odráží i hluboké vnitřní prožitky a souznění s přírodou. Vedle realistických záznamů konkrétních událostí, historických či fiktivních postav, množství umělců pracuje s abstrahovanou zkratkou nebo symbolem, s objektem a klasickou malbou nebo s fotografií či s manipulovanými snímky. Povahu několika děl do určité míry určuje rovněž vlastní zkušenost autorů s emigrací, nemožnost svobodně tvořit či jejich rozhodnutí odejít a pracovat solitérně v ústraní mimo hlavní umělecké proudy. Výstava je příběhem o cestách v doslovném i přeneseném významu, ale komentuje do určité míry rovněž důsledky problémů, s nimiž se v současné době celosvětové mobility a konzumu, potýkáme zcela naplno, a jejichž podstatu už v roce 1861 vystihl americký básník, filosof, poustevník i poutník David Thoreau ve své práci Chůze, když vyjádřil názor, že lidé se vzdalují přírodě a upřednostňují pohodlí za každou cenu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info