Informace o publikaci

Poznámky k rozšíření a ekologii mokrýše vstřícnolistého (Chrysosplenium oppositifolium) na východním okraji areálu

Logo poskytovatele
Autoři

NOVÁK Pavel PETERKA Tomáš

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Východočeský sborník přírodovědný. Práce a studie.
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www https://www.vcm.cz/muzeum/publikace/periodicke-publikace/vychodocesky-sbornik-prirodovedny/prace-studie-252019/
Klíčová slova Eastern Bohemia; forest spring vegetation; Montio-Cardaminetea; phytogeography; phytosociology; plant recording
Přiložené soubory
Popis Mokrýš vstřícnolistý (Chrysosplenium oppositifolium) patří mezi význačné suboceanické druhy lesních pramenišť, které na našem území dosahují východního okraje svého areálu. Centrum rozšíření se v ČR nachází zejména v pohraničních horách severozápadní poloviny státu. Izolovaná arela leží na severu Českomoravské vrchoviny a v přilehlých pahorkatinách a vrchovinách. Do této arely spadají i lokality na Litomyšlsku a Poličsku, ležící při východní areálové hranici druhu. Výskyt mokrýše je zde soustředěn do lesních celků Lubenský les (mezi obcemi Lubná a Borová), Baldský les (mezi obcemi Pomezí a Jedlová) a Královec (mezi obcemi Korouhev a Nedvězí). Druh je vázán na nejvlhčí partie lesních pramenišť a podmáčené břehy potoků. Na svých lokalitách nezřídka tvoří dominantu bylinného patra; tuto vegetaci lze řadit do asociace Pellio epiphyllae-Chrysosplenietum oppositifolii (svaz Caricion remotae, třída Montio-Cardaminetea). Vedle mokrýše hostí lesní prameniště v regionu i další vzácnější prameništní specialisty (např. Carex pendula a Veronica montana) a představují také významná refugia druhů květnatých mezofilních lesů v jinak převládajících jehličnatých kulturních lesích.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info