Informace o publikaci

Libraries helping people : Design thinking as a framework for librarians to bring social innovations

Logo poskytovatele
Autoři

ŠTEFEK Tomáš

Rok publikování 2019
Druh Uspořádání workshopu
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Workshop si klade za cíl přiblížit proces designu služeb společně s procesem a nástroji pro vývoj sociálních inovací, jako metodologii navrhování použitelných, realizovatelných, udržitelných, na důkazech založených a inkluzivních službách, které zvyšují kvalitu života jedinců, komunit, obcí nebo společnosti.Metodologie workshopu je reakcí na realizovaný aplikovaný výzkum "Stimulátory a bariéry při zavádění sociálních inovací ve veřejných knihovnách: kvalitativně orientovaná výzkumná studie", konkrétně jeho výstupy, spojené se zjištěními, že knihovny a jejich pracovníci na své služby nenahlížejí jako na součást řešení problémů a výzev komunit nebo celé společnosti, nýbrž je vnímají poněkud izolovaně od těchto problémů. Workshop by tudíž zaměřený na představení a testování metod, jako např. mapování stakeholderů, komunitní mapování, spolutvorba nebo uživatelské testování. Výsledkem workshopu je otestovaná metodologie vzdělávací aktivity, aplikující proces a metody designu služeb, založené na konceptu human-centered design, společně s procesem a nástroji navrhování a vývoje sociálních inovací.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info