Informace o publikaci

Region coby sociální konstrukt a kritická diskuze Paasiho konceptualizace regionální identity

Autoři

MAREK Petr

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Geografie - Sborník České geografické společnosti
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www
Doi http://dx.doi.org/10.37040/geografie2020125010047
Klíčová slova social construct; regional identity; regional consciousness of people; identity of region; perceptual region
Popis Jak teorie institucionalizace regionů, tak i konceptualizace regionální identity podle Anssi Paasiho jsou velmi citovanými, avšak s Paasiho klasifikací regionální identity a významy jejích jednotlivých dimenzí pracují různí autoři různě. S tím úzce souvisí podceněná diskuze existence regionu jakožto sociálního jevu. Článek proto diskutuje sociální konstruktivismus a vztah jednotlivých dimenzí regionální identity. Klíčovými pro existenci regionu jsou subjektivní obrazy regionu, které lze ztotožnit s percepčními regiony. Region coby sociální jev existuje tehdy, když je ve vědomí/vědění lidí. Součástí identity regionu jsou vedle percepčních regionů také „objektivní“ regiony homogenní a funkční. Identita regionu (konkrétně percepční regiony) je podmínkou regionálního vědomí lidí, které je tak pouhou „nadstavbou“ regionu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info