Informace o publikaci

Mechanical Properties and Failure Patterns of Migmatized Gneiss with Metamorphic Foliation Under UCS Test

Autoři

BERČÁKOVÁ Andrea MELICHAR Rostislav SOUČEK Kamil

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Rock Mechanics and Rock Engineering
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www https://link.springer.com/article/10.1007/s00603-019-02012-2?shared-article-renderer
Doi http://dx.doi.org/10.1007/s00603-019-02012-2
Klíčová slova Mechanical anisotropy; Metamorphic foliation; Shear fracture; Tensile fracture; Uniaxial compressive strength
Popis Tato studie potvrzuje, že testovaná hornina (migmatizovaná rula) vykazuje mechanickou anizotropii a že orientaci foliace, která je v hornině vyvinuta, ovlivňuje procesy praskání horniny. Z hlediska našeho výzkumu je pevnost obecně vyšší tam, kde k lomu dochází šikmo k rovinám. Nižší hodnoty průměrné pevnosti v úhlech 30 a 45 stupňů jsou tedy výsledkem nižších koeficientů tření na plochách oslabení tvořených biotitickými polohami podél nově vznikajících trhlin.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info