Informace o publikaci

Homonymie mezi apelativy a proprii jako problém automatické morfologické analýzy češtiny

Autoři

OSOLSOBĚ Klára ŽIŽKOVÁ Hana

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Acta onomastica
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www Acta Onomastica
Klíčová slova tokenisation; lemmatisation; disambiguation; corpus linguistics
Popis Homonymie na všech úrovních, která je nepřehlédnutelnou součástí každého přirozeného jazyka, je zároveň jednou z nejvýraznějších překážek automatického zpracování přirozeného jazyka. Přesto nejde o problém jediný. V případě automatické morfologické analýzy proprií je kamenem úrazu značná variabilita flexe proprií. Na vybraném příkladu tvarových homonym, a sice adjektiv (typ zubří) a proprií (typ Zubří) jsme ukázali, že nedostatečné pokrytí slovníku automatického analyzátoru není jediným problémem, který automatická morfologická analýza řeší.
Související projekty: