Informace o publikaci

Determinants of Judicial Decision-Making: State of the Art and the Czech Perspective

Logo poskytovatele
Název česky Determinanty soudního rozhodování: Současný stav výzkumu a česká perspektiva
Autoři

SMEKAL Hubert VYHNÁNEK Ladislav

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj The Lawyer Quarterly
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www Open access časopisu
Klíčová slova judge; decision-making; ideology; extra-legal factors; interpretation; discretion; courts; judicial legitimacy
Popis Tento článek si klade za cíl odpovědět na klíčovou otázku v moderní jurisprudenci - které faktory ovlivňují soudní rozhodování? Je soudní rozhodování určeno výhradně zákonem, nebo můžeme vysledovat vliv různých mimoprávních faktorů? Za účelem zodpovězení těchto otázek poskytuje článek přehled současného stavu v mezinárodní (zejména americké) literatuře a jeho historický vývoj. Na základě nástinu současného stavu poznání dochází k prozatímnímu závěru: zejména v těžkých případech existuje značný prostor pro soudní uvážení a ve skutečnosti jsou rozhodnutí v těchto případech ovlivněna různými mimoprávními faktory. Vzhledem k tomu, že většina literatury pochází z USA, článek se dále zabývá možností aplikovat zahraniční výzkumy v českých podmínkách. V tomto ohledu se článek dostává do pozice umírněného metodologického skepticismu - tj. že z mnoha důvodů je to obtížné, i když výše uvedené závěry by v zásadě měly být obecně použitelné.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info