Informace o publikaci

Ne/přičitatelnost některých trestných činů proti životu a zdraví právnické osobě

Autoři

MALÝ Jan

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Právní rozhledy
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www Seznam článků v databázi Beck online
Klíčová slova legal entity; attributability; crimes against life and health
Popis Dne 01.01.2012 nabyl účinnosti zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnic-kých osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „TOPO“). Pachateli trestných činů tak mohou být i právnické osoby – ovšem ne všech a ne bez dalšího. Jednou z podmínek vzniku trestní odpovědnosti právnické osoby je tzv. „přičitatelnost“ trestného činu právnické osobě. Otázka přičitatelnosti je komplexní otázkou, která se zabývá zejména okruhem osob, jejichž jednání lze právnické osobě přičíst. Tento člá-nek si klade za cíl podrobnější rozbor dané problematiky u vybraných trestných činů proti životu a zdraví.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info