Informace o publikaci

"Kde se vzala ta čísla?" Osvojování si matematických konceptů a interindividuální rozdíly v matematice z pohledu psychologie

Autoři

CÍGLER Hynek

Rok publikování 2020
Druh Vyžádané přednášky
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Předchozí výzkumy se vesměs shodují na tom, že úroveň matematických schopností souvisí s řadou aspektů lidského života: např. velikostí příjmu, zaměstnatelností, kariérním postupem či životní spokojeností. Je však skutečnou příčinou matematika, nebo spíše jen obecné kognitivní a intelektové schopnosti? Jaká je vlastně podstata matematických schopností, jak se vyvíjejí? Kde a jakým způsobem vzniká vjem čísla a množství, jak toto osvojování ovlivňuje náš jazyk, kultura, motivace, matematická úzkostnost úroveň verbálních dovedností či genderové stereotypy? Ve své přednášce se pokusím shrnout vybrané psychologické teorie matematických schopností, a to jak z hlediska "psychometrické" teorie CHC, tak i z pozice kognitivní psychologie. Popíšu některé teorie, které se zabývají typickými postupy vedoucími ke správnému, či naopak chybnému řešení, a uvedu souvislosti matematických dovedností s jinými kognitivními procesy. Zmíním rovněž tzv. "kognitivní prerekvizity" numerického a prenumerického myšlení, které jsou fylogeneticky zakotvené a sdílíme je i s jinými živočišnými druhy.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info