Informace o publikaci

Lead isotope evolution of the Central European upper mantle: Constraints from the Bohemian Massif

Název česky Vývoj izotopů olova ve svrchním plášti střední Evropy: nové poznatky z Českého masivu
Autoři

KRMÍČKOVÁ Simona KRMÍČEK Lukáš ROMER Rolf Ludwig ULRYCH Jaromír

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Geoscience Frontiers
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www
Doi http://dx.doi.org/10.1016/j.gsf.2019.09.009
Klíčová slova Lead isotopes; Lamprophyres; Volcanic rocks; Mantle components; Bohemian massif; Variscan orogeny
Přiložené soubory
Popis Tato studie se zabývá Pb izotopovými daty a horninovou geochemií intruzivních i výlevných vulkanických hornin Českého masivu, které vzorkovaly svrchní plášť. Speciální důraz je kladen na to, zda pozdně paleozoické až kvartérní středoevropské horniny odvozené z pláště vzorkují odlišné plášťové zdroje v lokálním až regionálním měřítku a v průběhu času.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info