Informace o publikaci

Airbnb jako katalyzátor neudržitelné přeměny měst – případová studie Praha

Autoři

NOVOTNÁ Markéta HASOŇOVÁ Kateřina

Rok publikování 2020
Druh Článek ve sborníku
Konference XXIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků.
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
www https://www.econ.muni.cz/do/econ/soubory/katedry/kres/4884317/Sbornik2020.pdf
Doi http://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-9610-2020-42
Klíčová slova Airbnb; global trends; urban destination; Prague
Popis Příspěvek se zaměřuje na jeden z globálních trendů současné doby, který souvisí s rozšiřováním sdílené ekonomiky a služeb krátkodobého ubytování na internetové platformě. Cílem příspěvku je vyhodnotit socioekonomické vlivy služby Airbnb v hlavním městě Praha, které patří k nejnavštěvovanějším městům Evropy. Fenomén Airbnb, nepřímo přispívající k overtourismu a zatížení center měst, vede obvykle ke zvyšování cen nemovitostí, nerovnému konkurenčnímu prostředí, k přeměnám rezidenčních oblastí a dalším negativním externalitám pro místní obyvatelstvo. V příspěvku je využita metoda desk research, založená na zpracování sekundárních dat, která byla doplněna vlastním pozorováním a hloubkovým rozhovorem se zástupcem IPR Praha. Při porovnání konkrétní situace a implementovaných opatření k řešení tohoto problému v dalších modelových destinacích, které slouží jako určitý benchmark pro danou případovou studii, lze konstatovat, že v případě Prahy častokrát iniciativa přichází spontánně zespoda. Implementace opatření bývá mnohdy prováděna až při opakujících se stížnostech ze strany rezidentů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info