Informace o publikaci

Dějiny Právnické fakulty Masarykovy univerzity 1919–2019. Díl 2, 1989–2019

Autoři

VOJÁČEK Ladislav SCHELLE Karel TAUCHEN Jaromír

Rok publikování 2019
Druh Odborná kniha
Citace
Popis V Dějinách Právnické fakulty Masarykovy univerzity 1., 2. se především dočtete – kde všude fakulta sídlila, – jaké orgány v jednotlivých obdobích fakultu řídily a s jakými problémy se potýkaly, – co a jak se na fakultě učilo a zkoušelo, – jak se vědecky profilovali její učitelé, – jak se na fakultu přijímali studenti a jak studium končili. Dovíte se také – kdo byli autory zákona o zřízení univerzity v Brně, – kdo byl promován jako první doktor práv Masarykovy univerzity, – jak se jmenovala první brněnská doktorka práv, – kolik je základních kamenů budovy fakulty, – jak se na podobě budovy podepsalo působení Gestapa, – že se profesoři zapojili do odboje, ale také kolaborovali, – jak do chodu fakulty zasáhly únorové události roku 1948, – proč byla fakulta v roce 1950 zrušena, – proč univerzita, když její původní název překážel, nesla jméno Jana Evangelisty Purkyně, – kdo se zasloužil o znovuotevření fakulty, – co se na fakultě dělo koncem roku 1989, – jak se fakulta adaptovala na zcela nové poměry, – proč máme stropy velkých poslucháren podepřeny dřevěnou konstrukcí a řadu dalších zajímavých informací. Prostřednictvím medailonků Vám také dáme nahlédnout do života již nežijících profesorů a docentů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info