Informace o publikaci

Mobilita účastníků cestovního ruchu: megatrendy a jejich projevy v prostorovém chování

Autoři

NOVOTNÁ Markéta BECKERTOVÁ Eliška

Rok publikování 2020
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Popis Příspěvek se zaměřuje na prostorové chování účastníků cestovního ruchu v kontextu současných megatrendů, mezi něž se řadí i fenomén sdílené ekonomiky a rozvoj platformy Airbnb. Cílem příspěvku je na základě dotazníkového šetření identifikovat a charakterizovat prostorové chování českých uživatelů služby Airbnb. Nejprve dochází k teoreticko-metodickému a koncepčně syntetickému ukotvení problematiky ve vazbě na cestovní ruch, dopravu a dlouhodobé trendy formující prostorové chování. Další část je zaměřena na analýzu výsledků dotazníkového šetření a následné vytvoření modelu prostorových toků českých uživatelů v rámci domácího a výjezdového cestovního ruchu v letech 2016–2018. Po vymezení metodického postupu dochází k sestavení sociodemografického profilu respondentů a konfrontaci utvořeného modelu prostorových toků s oficiálními statistikami cestovního ruchu na národní i mezinárodní úrovni. Výsledná zjištění jsou v závěrečné fázi interpretována v kontextu výzev pro oblast udržitelného rozvoje. Na základě výzkumu lze konstatovat, že mezi české uživatele platformy Airbnb patří převážně tzv. mileniálové. Platforma Airbnb je českými uživateli využívána většinou pro výjezdy do zahraničí, přičemž výběr destinace do jisté míry koresponduje s nejnavštěvovanějšími státy dle statistik UNWTO. Nejčastěji voleným dopravním prostředkem v případě výjezdového cestovního ruchu je letadlo a cesta je realizována za účelem trávení dovolené a rekreace. Co se týče počtu přenocování, jsou obecně preferovány krátkodobé pobyty. Tento výsledek souvisí se skutečností, že většina navštívených destinací je městského typu a pro městský cestovní ruch je kratší doba návštěvy typická. Z toho důvodu je s ohledem na udržitelnost destinací vhodné zmínit projevy megatrendu urbanizace a poukázat na možné problémy pro městské destinace, které jsou v souvislosti s cestovním ruchem vystavovány problémům v podobě znečištění ovzduší, zvýšeného hluku či nadměrného využívání zdrojů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info