Informace o publikaci

Orel ve stínu sokolských křídel: příspěvek k dějinám katolické tělovýchovné organizace

Autoři

STRACHOVÁ Milena VOSTRÝ Zdeněk

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Historický časopis
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sportovních studií

Citace
www http://www.historickycasopis.sk/index.php?id=hc32020
Doi http://dx.doi.org/10.31577/histcaso.2020.68.3.3
Klíčová slova Orol; Emancipation Movement; Catholic Education; Trade Unions; Moravia; Slovakia
Popis Příspěvek se zabývá orelskou organizací na Moravě a Slovensku. Pokouší se zasadit působení Orla do souvislostí se sokolskou organizací v Brně. Všímá si tedy oblastí, které byly dosud neprávem opomíjené. Kontext významných tělocvičných organizací, které vedly emancipační roli v širokých vrstvách obyvatelstva, je významným ukazatelem názorové plurality české společnosti. Specifikum křesťanské tělovýchovy spočívá v obohacení sportu o náboženský prvek. Sport tak nebyl cílem, ale výhradně prostředkem posvěcení člověka. Orelská organizace, s bohatou historií sahající na počátek 20. století, bývá neprávem ve stínu všenárodního Sokola. Z počátku oboustranně podněcovaná averze dvou nejvýznamnějších organizací se vlivem vyostřující zahraniční i vnitropolitické situace proměňovala.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info