Informace o publikaci

Červený seznam biotopů České republiky

Autoři

CHYTRÝ Milan HÁJEK Michal KOČÍ Martin PEŠOUT Pavel ROLEČEK Jan SÁDLO Jiří ŠUMBEROVÁ Kateřina SYCHRA Jan BOUBLÍK Karel DOUDA Jan GRULICH Vít HÄRTEL Handrij HÉDL Radim LUSTYK Pavel NAVRÁTILOVÁ Jana NOVÁK Pavel PETERKA Tomáš VYDROVÁ Alena CHOBOT Karel

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Příroda
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www http://www.ochranaprirody.cz/publikacni-cinnost/casopis-priroda/
Klíčová slova Czech Republic; ecosystems; IUCN criteria; natural habitats; Red List; threats
Popis Červený seznam biotopů České republiky hodnotí riziko zániku pro 157 typů přirozených a polopřirozených biotopů vymezených ve druhém vydání Katalogu biotopů České republiky. Hodnocení bylo provedeno podle metodiky pro Červený seznam ekosystémů Mezinárodního svazu ochrany přírody (IUCN) v úpravě použité v Evropském červeném seznamu biotopů. Hodnocenými kritérii byl kvantitativní ústup biotopu, jeho omezené geografické rozšíření a zhoršení abiotické a biotické kvality biotopu. Pro hodnocení byly zčásti použity kvantitativní údaje z podrobného mapování biotopů na území České republiky a chybějící údaje byly doplněny expertním hodnocením, na kterém se nezávislými odhady podílelo 17 odborníků v oblasti klasifikace, mapování a ochrany biotopů. Kromě kritérií nutných pro zařazení biotopů do kategorií červeného seznamu tato skupina odborníků hodnotila i ohrožující faktory a jejich význam pro každý biotop. Ze 157 hodnocených biotopů jsou 2 zaniklé (CO) a 14 bylo klasifikováno jako kriticky ohrožené (CR), 32 jako ohrožené (EN), 33 jako zranitelné (VU), 30 jako téměř ohrožené (NT) a 46 jako málo dotčené (LC). Největší podíl biotopů v kategoriích CR+EN byl ve skupině biotopů pramenišť a rašelinišť a skupině mokřadů a pobřežní vegetace. Jako nejvýznamnější ohrožující faktory byly vyhodnoceny sukcesní změny po ukončení tradičního hospodaření, eutrofizace vlivem atmosférického spadu dusíku a splachů z polí a vysychání biotopů závislých na vodě kvůli změnám klimatu i lokálního vodního režimu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info