Informace o publikaci

The Supreme Court – The Story of a (Post)communist Cinderella

Logo poskytovatele
Název česky Nejvyšší soud - Příběh post-komunistické popelky
Autoři

ŠIPULOVÁ Katarína

Rok publikování 2020
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Kapitola je první z empirických částí knihy pojednávajících o tom, jak vypadá aplikace konceptu "judicial treatment", tj. zacházení a používání judikatury ESLP nejvyššími soudy v praxi. Kapitola analyzuje Nejvyšší soud, post-komunistický soud, který se transformoval pouze pozvolně. Nejprve se kapitola soustředí na obecné vzorce používání odkazů na judikaturu ESLP a změny pozorovatelné v čase. Analyzuje změny v historicky negativním postoji Nejvyššího soudu k mezinárodnímu právu lidských práv. Vysvětluje změny v používání citací, a to s ohledem na právní, institucionální a personální vývoj v soudnictví. Ve druhé části kapitola představuej meso-úrovňovou analýzu a pokládá otázku, jak a proč Nejvyšší soud odkazuje na rozhodnutí ESLP. Zkoumá význam judikatury ESLP pro odůvodnění jednotlivých rozhodnutí NS, jakož i právní techniky uplatněné při použití odkazů. Kapitola tvrdí, že Nejvyšší soud postupně změnil svou pozici vůči ESLP díky externím vlivům: působení jiných vnitrostátních aktérů, jakož i soudců ze zkušeností z Ústavního soudu nebo zahraničí, kteří posílili složení NS. Zatímco v minulosti bylo používání odkazů na ESLP spíše arbitrární, NS si postupně vybudoval pozici aktivního dodržovatele. V neposledním řadě, kapitola v mikro-úrovňové analýze zkoumá dvě kontroverzní oblasti lidskoprávní ochrany: náhradu nemajetkové újmy a zásadu ne bis in idem, přičemž se zabývá jejich vývojem pod vlivem ESLP judikatury.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info