Informace o publikaci

New Tourist Tax as a Tool for Municipalities in the Czech Republic

Název česky Nová turistická daň jako nástroj pro obce v ČR
Autoři

RADVAN Michal

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Lex Localis – Journal of Local Self-Government
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www Open access časopisu
Doi http://dx.doi.org/10.4335/18.3.1095-1108(2020)
Klíčová slova tourist tax; tourist charge; local tax; local charge; Czech Republic
Přiložené soubory
Popis Česká republika je jedním z mnoha států, kde byla zavedena nová právní úprava daní z cestovního ruchu s cílem omezit nedostatky původní úpravy. Cílem tohoto příspěvku je definovat příležitosti a hrozby nové regulace v České republice v oblasti turistických daní. Pro dosažení účelu tohoto článku je definována turistická daň a analyzována česká právní úprava platná do konce roku 2019 a od roku 2020 v dané oblasti. Hypotéza, že nová regulace je dokonalá a ideální pro správu daní a pro obce, se potvrdila jen částečně. Zatímco většina kritických otázek byla vyřešena a nový turistický poplatek je dobrým krokem jak pro obce, tak pro daňovou správu, sazba poplatku 21 Kč v roce 2020, resp. 50 Kč v následujících letech nestačí. Díky novému nařízení dostaly obce nové příležitosti, především ke zvýšení příjmů. Jednotný turistický poplatek usnadňuje systém pro všechny zúčastněné strany: pro obce, pro turisty a pro ubytovatele. Problémy vyvstávají zejména ve vztahu ke zjednodušené evidenci a k neupoplatněným dlouhodobým pobytům. Obce by měly být obzvláště opatrné při definování osvobození a rozlišování sazby poplatku pro konkrétní části roku nebo konkrétní části obce. Nerovné zacházení lze považovat za diskriminaci nebo dokonce za neoprávněnou veřejnou podporu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info