Informace o publikaci

Process genre approach to L2 academic writing: An intervention study

Logo poskytovatele
Autoři

HANUŠOVÁ Světlana DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ Olga LAHODOVÁ VALIŠOVÁ Marie MATULOVÁ Markéta

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj XLinguae
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www http://www.xlinguae.eu/issue-n_4_2020.html
Doi http://dx.doi.org/10.18355/XL.2020.13.04.03
Klíčová slova academic writing; blended learning; process-genre approach; needs assessment; discourse completion tasks
Přiložené soubory
Popis Příspěvek prezentuje výzkumnou studii akademického psaní českých studentů vysokých škol ve studijním programu Učitelství anglického jazyka. Autoři aplikují interdisciplinární přístup integrující perspektivy lingvistiky a jazykové pedagogiky při hodnocení koncepce kurzu akademického psaní a jeho dopadu na rozvoj akademických dovedností studentů v psaní. Studie využívá procesně žánrový přístup (Badger, White, 2000) k výuce psaní jako klíčový princip designu, kombinuje rámec žánrové analýzy (Swales, 1990) a interkulturní rétorickou perspektivu (Connor, 2004), a navrhuje inovovaný kurz akademického psaní pro postgraduální studenty se zaměřením na rozvoj dovedností kritického myšlení a kontextového psaní. Kurz, zaležený na analýze potřeb akademického psaní studentů, byl zaměřen na seznámení s rétorickou strukturou akademických textů se zaměřením na žánr diplomové práce a na seznámení s pravidly akademického psaní v oblasti měkké vědy. Kurz byl zahájen v roce 2019 a byl implementován jako kombinovaný kurz, kde byly kontaktní schůzky doplněny online podporou ve VLE Moodle. Kromě analýz psaných textů, psaní ve třídě a domácích úkolů zahrnoval také testy kompletace diskurzu a vrstevnické hodnocení i zpětnou vazbu od učitele. Věříme, že naše výsledky osvětlí potenciál kurzů akademického psaní na základě procesně-žánrového přístupu, který přispěje ke zvýšení kvality anglických akademických textů nerodilých mluvčích, zejména českých studentů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info