Informace o publikaci

Mucinózní neoplazie apendixu - kazuistika

Autoři

BERKOVÁ Alena VLČEK Petr KREJČOVÁ Ilona VYSTRČILOVÁ Tamara ČERVEŇÁK Vladimír CHOVANEC Zdeněk SVOBODOVÁ Sabina

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Onkologická revue
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www Mucinózní neoplazie apendixu – kazuistika
Klíčová slova appendix vermiformis; mucocele; mucinous neoplasms; pseudomyxoma peritonei
Popis Pacient ve věku 59 let s ulcerózní kolitidou je vyšetřován s intermitentními bolestmi břicha. Po provedení ultrazvukového vyšetření břicha bylo vysloveno podezření na mukokélu apendixu. Tato diagnóza byla následně potvrzena i na vyšetření magnetickou rezonancí. Mukokéla je chronická, cystická dilatace apendixu způsobená akumulací hlenu při luminální obstrukci. Mukokély jsou velice často asymptomatické. Pro potenciální malignitu a riziko ruptury se vznikem pseudomyxomu peritonea by měly být vždy chirurgicky odstraněny. U pacienta byla indikována a provedena laparoskopická apendektomie. Histologické vyšetření apendixu prokázalo low-grade apendikální mucinózní neoplazii (LAMN), hodnocenou podle WHO 2019 a 8. vydání TNM (tumor, nodes, metastasis) klasifikace jako pTis. Resekční linie byla bez patologických změn. Vzhledem k výsledku histologie byla apendektomie dostačujícím výkonem a pacient je dále sledován v rámci onkologické a gastroenterologické ambulance.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info