Informace o publikaci

Covid-19 a nové perspektivy v environmentální gerontologii a výzkumu stárnutí

Logo poskytovatele
Autoři

GALČANOVÁ BATISTA Lucie

Rok publikování 2020
Druh Vyžádané přednášky
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Badatelé a badatelky píšící z perspektivy environmentální sociologie se již dlouho zaměřují a přitahují naši pozornost ke komplexním vztahům mezi (stárnoucím) člověkem a prostředím, propojujíc kvalitu života člověka s kontextem, v němž se odehrává. Klimatická gerontologie zdůraznila význam výzkumu environmentální krize a dopadů změny klimatu na starší lidi a též naopak – upozorňuje na dopady fenoménu stárnutí obyvatelstva na tyto procesy. Rovněž již dříve upozornila na potenciální virové infekce jako na jedny z nejvýznamnějších environmentálních hrozeb dlouho před současnou krizí. Pandemická situace a rozličné vládní reakce na ni přinesly některé z aspektů těchto spletitých vztahů do popředí politického rozhodování a ještě více je tak vystavily sociologickému pohledu. Chci využít příležitosti této prezentace k reflexi environmentálních aspektů současné situace a prozkoumat, jak různé mitigační postupy a jejich dopady ještě více poodkryly povahu komplexního vztahu stárnutí a prostředí. Podívám se specificky na různé formy toho, co můžeme nazývat “pandemickým ageismem”. Ten zahrnuje, například, významy a povahu domova, roli veřejného prostoru, mezigenerační vztahy a zodpovědnost ři osobní autonomii a to, jak jsou reflektovány v současném pandemickém výzkumu stárnutí.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info