Informace o publikaci

Thermal stability of half-Heusler (Ti,Nb)FeSb alloys

Logo poskytovatele
Název česky Termická stabilita half-Heuslerových slitin (Ti,Nb)FeSb
Autoři

BROŽ Pavel ZELENKA František VŘEŠŤÁL Jan BURŠÍK Jiří ZEMANOVÁ Adéla ROGL Gerda ROGL Peter Franz

Rok publikování 2020
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Half-Heuslerovy (H-H) slitiny jsou známé svými termoelektrickými vlastnostmi, které mohou být optimalizovány dotováním tří jednotlivých podmřížek vhodnými prvky. Pokud se jedná o těkavé prvky, jako je Sb nebo jiné, je pro dlouhodobou tepelnou stabilitu těchto materiálů důležité studium odpařovacích vlastností. Tento příspěvek se zabývá studiem tepelné a fázové stability H-H slitin (Ti,Nb)FeSb připravených lisováním za tepla nebo kuličkovým mletím a lisováním za tepla, pomocí tepelné analýzy a Knudsenovy efuzní metody. Výsledky podpořené údaji z měření mikrostruktury a měření difúzních profilů jsou diskutovány s ohledem na fázové diagramy příslušných ternárních systémů a na výsledky našeho předchozího zkoumání dlouhodobé tepelné stability didymiem dopovaných skutteruditů typu p.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info