Informace o publikaci

Dotazník zmatení rolí pro adolescenty : Předběžné sdělení o vývoji sebeposuzovací metody

Logo poskytovatele
Autoři

PIVODOVÁ Lenka DAŇSOVÁ Petra LACINOVÁ Lenka

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Testfórum
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
www článek - open access
Doi http://dx.doi.org/10.5817/TF2020-13-12647
Klíčová slova Role confusion; questionnaire; adolescence; self-reported method; parent-child dyads
Přiložené soubory
Popis Cílem studie bylo vyvinout dotazník, který by zachytil míru zmatení rolí tak, jak ji aktuálně prožívají adolescenti. Postup tvorby dotazníku je popsán prostřednictvím dvou studií, které na sebe navazují. Ve studii I bylo pilotováno 9 sebehodnotících položek dotazníku na vzorku adolescentů (n=56; 13-17 let; M=15,02; SD=1,8; z toho 65,5% dívky). Byla ověřena vnitřní konzistence a faktorové příslušnosti položek do dvou faktorů – instrumentální zmatení rolí a emocionální zmatení rolí. Ve studii II bylo pilotováno 16 položek dotazníku (stávající ze studie I, pozměněné a doplněné) na vzorku adolescentů (n=154; 12-19 let; M=15,23; SD = 2,02; 61,7% dívky). Bylo zde odlišeno zmatení rolí směrem k otci a matce zvlášť, položky jsou rozděleny do tří faktorů: instrumentálního zmatení rolí, emocionálního zmatení rolí v dyádě matka/dítě a emocionální zmatení rolí otec/dítě. Vzhledem k tomu, že obsahově podobné položky pro matku a otce byly administrovány po sobě a sdílely rozptyl, který nebyl možný vysvětlit jejich příslušností do škál, bude dotazník s odlišným pořadím položek podroben následnému zkoumání v rámci kvantitativního výzkumu ve studii III. Výzkumný soubor tvořili studenti střední odborných škol a učilišť (n=293; 15-21 let, M=16,23; 67,6% dívky). Byla provedena konfirmační faktorová analýza a byla ověřena faktorová struktura dotazníku ZRA.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info