Informace o publikaci

National Houses in Moravia and Austrian Silesia before 1914 : Architecture and Fine Arts as an Opportunity for the Manifestation of National Allegiance

Název česky Národní domy na Moravě a v Rakouském Slezsku před rokem 1914 : Architektura a umění jako příležitost pro manifestaci národní příslušnosti
Autoři

GALETA Jan

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Acta historiae artis Slovenica
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www https://ojs.zrc-sazu.si/ahas/issue/view/803/330
Doi http://dx.doi.org/10.3986/ahas.25.2.09
Klíčová slova National Houses; history of architecture; nationalism; Moravia; Austrian Silesia; Deutsches Haus; Národní dům
Popis Národní domy jsou jedním z fenoménu dějin architektury i národních obrození na území Rakouska-Uherska v letech 1850-1914. Tato centra společenského života byla budována spolky ne jen jako jejich soukromá sídla, ale aby přivábila široké publikum a vzbudila v lidech národnostní zápal skrze divadelní hry, bály, slavnosti, přednášky a také díky otevřené restauraci. Je zřejmé, že takovéto budovy s jasně národnostně orientovanou funkcí umožňovaly zapůsobit na veřejný prostor a návštěvníky skrze nacionální propagandu. Toho bylo dosahováno několika prostředky: samotným architektonickým stylem; ikonografií výzdoby; a dekorací; slavnostmi doprovázejícími např. otevírání těchto budov a řečmi, které přitom byly proslovovány; kampaněmi v tisku s cílem pošpinit národní domy konkurenčního národa a jejich návštěvníky stejně jako tzv. "odpadlíky". Tato studie tedy nastiňuje propojení mezi architekturou a nacionální propagandou skrze konkrétní příklady.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info